Beko GN163120X
Beko GN163120X
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Beko
LED svetlo Chladni?ka americk?ho typu Beko GN 163120 X je v?nimo?n? svoj?m dizajnom a tie? technol?giami, v?aka ktor?m sa rad? medzi vyspel? spotrebi?e. Nad?asov? nerezov? prevedenie je doplnen? o dotykov? displej, na ktorom pohodlne a presne nastav?te po?adovan? teplotu. Vo?ne stojaci spotrebi? m? energetick? ozna?enie A+ s ro?nou spotrebou elektrickej energie 485 kWh. Chladni?ka je vybaven? Active Dual Cooling syst?mom a ?sporn?m LED svetlom s dlhou ?ivotnos?ou. Protiz?pachov? filter Chladiaca ?as? s...
749.00
350$ 270$
350$ 270$