Samsung RB37J5235SS/EF
Samsung RB37J5235SS/EF
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Samsung
SpaceMax TechnologyTM Chladni?ka Samsung RB37J5235SS m? v?aka SpaceMax Technology? viac vn?torn?ho ?lo?n?ho priestoru ako priemern? chladni?ka a to v?etko pri zachovan? ?tandardn?ch vonkaj??ch rozmerov. V chladni?ke s? tenk? vn?torn? steny, ktor? vytv?raj? v???iu a ?ir?iu vn?torn? kapacitu bez toho, aby ohrozovala energetick? ??innos? a vonkaj?ie rozmery. ?tyri nastavite?n? dvern? priehradky pom??u ?ahko usporiada? a flexibilne uskladni? potraviny r?znej ve?kosti. Priehradky mo?n? nastavi? tak, aby sa do...
699.00
350$ 270$
350$ 270$