Samsung RB37J5015WW
Samsung RB37J5015WW
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Samsung
Kombinovan? chladni?ka s mrazni?kou dole Samsung RB37J5015WW patr? do energetickej triedy A++. T?m ?etr? va?e v?davky, ale tie? neza?a?uje ?ivotn? prostredie. Zaujme nielen svojim jednoduch?m dizajnom, ale predov?etk?m svojimi modern?mi technol?giami. Kapacita chladni?ky ?inn? 269 litrov a vo vn?tri sa nach?dzaj? 3 police z tvrden?ho skla, priehradka na mlie?ne v?robky, priehradka na vajcia ?i police na v?no. Vy??ie f?a?e ?i napr?klad zav?raniny umiestnite do niektorej zo 6 ?al??ch priehradok na dver?ch....
596.01
350$ 270$
350$ 270$