Hra Krys?ci (HP 4515)
Hra Krys?ci (HP 4515)
Darky
Vyrobca: Hewlett-Packard
Stolov? hra pod?a rovnomenn?ho ve?ern??ku a kni?ky Ji??ho ???ka. Potkan? kamar?ti Hubert, Hodan, Eda a Ludv??ek sa zat?lali na smetisku a je len na v?s, aby ste ich dali op?? dokopy. V priebehu hrania na v?s ?ak? mno?stvo z?bavn?ch ?loh, pri ktor?ch sa pobav? ka?d? hr??, mal? ?i ve?k?. Hra je vhodn? pre deti od ?iestich rokov a je navrhnut? pre troch a? ?tyroch hr??ov. Balenie obsahuje hrac? pl?n, 31 kariet s ?lohami, 4 hern? fig?rky, kocku a n?vod.
0.29
350$ 270$
350$ 270$