Gorenje NRK 6203 TX
Gorenje NRK 6203 TX
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Gorenje
H?ad?te spo?ahliv? a ?sporn? chladni?ku, ktorej prev?dzka bude finan?ne nen?ro?n?, a ktor? v?m z?rove? poskytne ten najvy??? komfort vo skladovan? potrav?n? Potom je kombinovan? chladni?ka Gorenje NRK 6203 TX ako stvoren? priamo pre v?s. Je nabit? najnov??mi technol?giami, ktor? optimalizuj? jej chod a t?m zni?uj? spotrebu elektrickej energie. V?aka tomu sa m??e chladni?ka Gorenje NRK 6203 TX p??i? zaraden?m do naj?spornej?ej energetickej triedy+++. V?znamn? podiel na tom m? kompresor s invertorom, ktor?...
678.29
350$ 270$
350$ 270$