Whirlpool BLF 7001 W
Whirlpool BLF 7001 W
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Whirlpool
Energetick? trieda A+ Kombinovan? chladni?ka Whirlpool BLF 7001 W si n?jde svoje miesto v ka?dej dom?cnosti. N?zka spotreba elektrickej energie ju rad? do energetickej triedy A+. Jej prev?dzka je teda oproti star??m chladni?k?m finan?ne menej n?ro?n?. Mo?nos? z?meny dver? v?m u?ah?? in?tal?ciu chladni?ky do ak?hoko?vek priestoru v kuchyni a v?aka n?zkej hlu?nosti, iba 38 dB, nebudete o chode chladni?ky vedie?. Automatick? odmrazovanie chladni?ky Chladni?ka Whirlpool BLF 7001 W v?m pon?ka chladiacu ?as? s...
299.00
350$ 270$
350$ 270$