Nafukova?ka
Nafukova?ka
Darky
Vyrobca: Lenovo
Nafukovac? leh?tko, kter? zp??jemn? pobyt u vody v parn?ch letn?ch dnech. Nechte se pohupovat na vln?ch a z?rove? opalujte svoje t?lo. K nafouknut? sta?? siln? dech a trocha ?sil?.
4.99
350$ 270$
350$ 270$