Samsung RS7547BHCSP
Samsung RS7547BHCSP
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Samsung
Luxusn? dizajn, ve?k? mno?stvo funkci? a obrovsk? ??itkov? priestor - to je americk? chladni?ka Samsung RS7547BHCSP v kombin?cii Side-by-Side z triedy A+ v platinovej inox farbe. T? sp?ja len tie najlep?ie vlastnosti, ktor? vo svojej kuchyni radi vyu?ijete. Pon?ka v?m nad?tandardn? kapacitu 537 litrov, ktor? je rozlo?en? do dvoch ?ast? - chladiacej a mraziacej. Spotreba tejto chladni?ky ?in? 442 kWh/rok. Na tomto modeli chladni?ky s?rie H je pou?it? syst?m TwinCooling Plus?, ktor? zais?uje perfektn?...
949.00
350$ 270$
350$ 270$