BEKO GN 162420 X
BEKO GN 162420 X
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Beko
LED svetlo Chladni?ka americk?ho typu Beko GN 162420 X zaujme nielen svoj?m modern?m dizajnom, ale aj svojim ve?k?m vn?torn?m objemom a vyspel?mi technol?giami. V?aka svojej n?zkej spotrebe sa rad? do energetickej triedy A+. Cel? vn?torn? priestor je osvetlen? LED osvetlen?m. To sa vyzna?uje dlhou ?ivotnos?ou, n?zkou spotrebou a pr?jemn?m svetlom, ktor? v?s neosln?. Ak zabudnete dovrie? dvere, chladni?ka v?s sama upozorn? zvukov?m sign?lom. V pr?pade v?padku pr?du va?e potraviny zostan? v poriadku po...
959.00
350$ 270$
350$ 270$