Gorenje RK 61920 X
Gorenje RK 61920 X
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Gorenje
S kombinovanou chladni?kou Gorenje RK 61920 X vydr?ia va?e potraviny ?erstv? omnoho dlh?ie. V?aka svojej n?zkej spotrebe a ?etrnosti k ?ivotn?mu prostrediu sa rad? do energetickej triedy A++. V?etko ?ahko nastav?te pomocou mechanick?ho ovl?dania. Chladni?ka s objemom 229 litrov je vybaven? nieko?k?mi modern?mi funkciami, medzi ktor? patr? napr?klad ioniz?tor vzduchu v chladni?ke a technol?gia FrostLess, ktor? obmedzuje tvorbu ?adu. Vo vn?tri chladni?ky sa nach?dzaj? 3 sklenen? police a 3 v??kovo...
337.31
350$ 270$
350$ 270$