Bosch KAG90AI20
Bosch KAG90AI20
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Bosch
Americk? chladni?ka Bosch KAG90AI20 sa v?borne hod? pre ve?k? rodiny. Chladni?ka je vyroben? v peknom a elegantn?m nerezovom preveden?, ktor? napom?ha k tomu, ?e spotrebi? dokonale zapadne do ka?dej kuchyne. ?alej je chladni?ka vybaven? ?peci?lnym povrchom AnitiFingerPrint proti odtla?kom prstov. Elektronick? ovl?danie doplnen? LCD displejom u?ah?? nastavenie teploty a umo??uje pln? kontrolu nad aktu?lnym stavom chladni?ky a ulo?en?ch potrav?n. N?zka spotreba rad? chladni?ku do energetickej triedy A+. V...
1231.1
350$ 270$
350$ 270$