Candy CCTLS 544 WH
Candy CCTLS 544 WH
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: Candy
Vo?ne stojaca jednodverov? chladni?ka Candy CCTLS 544 WH sa v?aka svojim rozmerom skvele hod? do men??ch bytov, kancel?ri? ?i na chatu. Jej celkov? objem ?in? 125 litrov. V?aka svojej n?zkej spotrebe patr? do energetickej triedy A++, tak?e ?etr? nielen ?ivotn? prostredie, ale aj va?e v?davky. Vn?torn? priestor je rozdelen? pomocou 3 sklenen?ch pol?c s bielym r?m?ekom. ?alej sa vo vn?tri nach?dza z?suvka na ovocie a zeleninu a na dver?ch s? umiestnen? 3 ?al?ie priehradky. Odmrazovanie je automatick?....
159.10
350$ 270$
350$ 270$