CANDY CCBS 5154X
CANDY CCBS 5154X
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Candy
A++ Vo?ne stojaca kombinovan? chladni?ka Candy CCBS 5154X pon?ka dostato?n? priestor na ulo?enie v?etk?ch potrav?n. Nad?asov? dizajn v nerezovej farbe Inox style je doplnen? zapusten?m madlom, ktor? poskytuje pohodln? otv?ranie. V?aka z?mene z?vesu dver?, m??ete spotrebi? umiestni? tam, kam potrebujete. Chladni?ka je vybaven? 1 kompresorom a ekologick?m chladiacim m?diom R600a. Chladni?ka s hlu?nos?ou 42 dB sa rad? do skupiny spotrebi?ov s energetickou triedou A ++ a klimatickou triedou ST. Spotrebi? je...
286.16
350$ 270$
350$ 270$