Whirlpool BSF 8353 OX
Whirlpool BSF 8353 OX
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Whirlpool
Vo?ne stojaca kombinovan? chladni?ka Whirlpool BSF 8353 OX v nerezovom preveden? pon?ka ve?a priestoru pre va?e chladen? i mrazen? potraviny. Jej celkov? objem ?in? 337 litrov. V?aka svojej n?zkej potrebe patr? do naj?spornej?ej energetickej triedy A+++. Chladni?ka je vybaven? funkciou 6. zmysel StopFrost, ktor? zhroma??uje n?mrazu na ?peci?lnej doske, ktor? sta?? iba umy?, a t?m v?razne u?ah?uje odmrazovanie mrazni?ky. Odmrazovanie chladni?ky prebieha automaticky v pravideln?ch intervaloch. Pri...
556.11
350$ 270$
350$ 270$