Siemens KG 39EDI40
Siemens KG 39EDI40
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Siemens
Kombinovan? chladni?ka Siemens KG39EDI40 coolEfficiency sa v?aka svojej n?zkej spotrebe spad? do naj?spornej?ej energetickej triedy A +++. Jej celkov? objem je 337 litrov. Vn?torn? chladiaci priestor s objemom 249 litrov je rozdelen? pomocou 5 odkladac?ch pl?ch, z ?oho s? 2 nastavite?n? a 4 v?suvn? EasyAccess Shelf. Pod sklenenou odkladacou plochou sa nach?dza priehradka CoolBox a integrovan? z?sobn?k na ovocie a zeleninu CrisperBox a na dver?ch n?jdete ?al?ie 4 odkladacie priehradky. V?etky povrchy s?...
655.61
350$ 270$
350$ 270$