Samsung RS 7577 THCSP
Samsung RS 7577 THCSP
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Samsung
Americk? kombinovan? chladni?ka Side-by-Side Samsung RS7577THCSP pon?ka ve?a modern?ch technol?gi?, v?aka ktor?m bud? va?e potraviny e?te dlh?ie ?erstv?. Chladni?ka navy?e zaujme u? na prv? poh?ad svoj?m jednoduch?m dizajnom. Jej jemn? krivky a leskl? povrch p?sobia luxusn?m dojmom. Chladiaci priestor s objemom 359 litrov je rozdelen? pomocou 5 sklenen?ch pol?c, z ktor?ch je 1 skladacia, a 2 z?suviek. Vo dver?ch sa nach?dzaj? 4 priehradky vr?tane priehradky na mlieko. Nech?ba tu ani praktick? priehradka...
1059.0
350$ 270$
350$ 270$