CANDY CCBS 5154
CANDY CCBS 5154
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Candy
Kombinovan? chladni?ka CANDY CCBS 5154 v bielom preveden? sa v?aka svojim rozmerom hod? aj do men??ch kuch??. N?zka spotreba rad? tento spotrebi? do energetickej triedy A++, ?o v?m zaru?uje ni??ie n?klady na prev?dzku a tie? ?etrnej?? pr?stup k ?ivotn?mu prostrediu. Celkov? objem chladni?ky ?in? 190 l. Chladni?ka Chladiaca ?as? sa chv?li ?ist?m objemom 135 l. Vo vn?tri chladni?ky sa nach?dzaj? 2 v??kovo nastavite?n? sklenen? police s r?m?ekom. V spodnej ?asti sa nach?dza prieh?adn? z?suvka, ktor? je...
231.93
350$ 270$
350$ 270$