Fagor FFK6885A
Fagor FFK6885A
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Fagor
No frost Vo?ne stojaca kombinovan? chladni?ka Fagor FFK6885A s technol?giou No Frost? sa r?chlo stane nepostr?date?n?m pomocn?kom v ka?dej dom?cnosti. Ve?kou v?hodou je, ?e jeden spotrebi? zastane pr?cu dvoch. Pr?stroj je vyroben? v klasickom bielom preveden?. V?aka n?zkej spotrebe je tento model raden? do energetickej triedy A++, ?o pre v?s znamen? ni??ie n?klady na prev?dzku a tie? ?etrnej?? pr?stup k ?ivotn?mu prostrediu. Rychl? zchlazen? Chladiaci priestor m? objem 258 l. Pre ?ah?iu orient?ciu je...
689.00
350$ 270$
350$ 270$