SAMSUNG RH56J6917SL
SAMSUNG RH56J6917SL
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Samsung
Americk? kombinovan? chladni?ka Food Showcase Samsung RH56J6917SL v?m poskytne skvel? preh?ad o ulo?en?ch potravin?ch aj ve?a modern?ch funkci?, v?aka ktor?m bud? va?e potraviny e?te dlh?ie ?erstv?. Chladni?ka sa nach?dza v energetickej triede A+. Chladiaci priestor s objemom 376 litrov je rozdelen? pomocou 5 sklenen?ch pol?c a 2 z?suviek na ovocie a zeleninu. Nech?ba tu ani praktick? priehradka na vajcia. Vn?tri mrazni?ky s objemom 171 litrov sa nach?dzaj? 4 police z tvrden?ho skla, 2 z?suvky a 3...
1879.0
350$ 270$
350$ 270$