Beko GNE 114631 X
Beko GNE 114631 X
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Beko
Rovnomern? cirkul?cia vzduchu Kombinovan? chladni?ka Beko GNE 114631 X predstavuje americk? typ chladni?ky, ktor? m? 4 dvere a naozaj ve?k? ?lo?n? priestor. Vo?ne stojaca chladni?ka v nerezovom preveden? je doplnen? ve?k?m dotykov?m displejom, na ktorom r?chlo a presne nastav?te vami po?adovan? teplotu. Spotrebi? je vybaven? chladiacim syst?mom Active Dual Cooling, ktor? rovnomerne cirkuluje pr?diaci vzduch. Eliminuje tvorbu ?adu a t?m predch?dza odmrazovaniu spotrebi?a. Medzi nad?tandardn? vybavenie...
1331.8
350$ 270$
350$ 270$