Beko RCNA 400 E30ZX
Beko RCNA 400 E30ZX
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Beko
Protiz?pachov? filter Aby va?e potraviny vydr?ali ?o najdlh?ie ?erstv? a chutn?, treba im poskytn?? ide?lne podmienky, ktor? zachovaj? ich chu? aj v??ivov? hodnotu. Kombinovan? chladni?ka Beko RCNA 400 E30ZX je vybaven? ?pi?kov?mi technol?giami, ktor? optimalizuj? jej chod a tak napom?haj? nielen udr?a? va?e potraviny ?o najdlh?ie ?erstv?, ale tie? u?ah?uj? jej obsluhu a pou??vanie. Medzi ne sa napr?klad rad? protiz?pachov? filter, ktor? ?ist? cirkuluj?ci vzduch vo vn?tri chladni?ky, ?o eliminuje z?pach...
489.90
350$ 270$
350$ 270$