Bosch KGV 36EW32
Bosch KGV 36EW32
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Bosch
Energetick? trieda A++ Kombinovan? chladni?ka Bosch KGV 36EW32 sa v?aka svojej n?zkej spotrebe nach?dza v najefekt?vnej?ej energetickej triede A ++. Jej celkov? objem je 308 litrov. Ovl?danie chladni?ky je jednoduch? pomocou elektronick?ho ovl?dania a LED ukazovate?a. Z?ves dver? je umiestnen? vpravo, ale mo?no ho vymeni?. S??as?ou chladni?ky je 1 x z?sobn?k na vajcia a 1 x miska na ?ad. Chladiaci priestor Objem chladiaceho priestoru je 214 litrov a je rozdelen? pomocou 4 pol?c z bezpe?nostn?ho skla, z...
419.49
350$ 270$
350$ 270$