Siemens KG 39FPI30
Siemens KG 39FPI30
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Siemens
Energetick? trieda A++ Kombinovan? chladni?ka Siemens KG 39FPI30 sa v?aka svojej n?zkej spotrebe nach?dza v ?spornej energetickej triede A ++. Jej celkov? objem ?inn? 309 litrov. Chladni?ka je v nerezovom vyhotoven? a je opatren? AntiFingerPrint povrchom, v?aka ktor?mu bude chladni?ka vyzera? st?le ?isto a bez odtla?kov prstov. Ovl?danie chladni?ky je jednoduch? pomocou elektronick?ho ovl?dania s LED ukazovate?mi. Ak zabudnete dovrie? dvere, chladni?ka v?s automaticky upozorn? zvukov?m a optick?m...
1049.0
350$ 270$
350$ 270$