Siemens KG 39VVI31S
Siemens KG 39VVI31S
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Siemens
Energetick? trieda A++ Kombinovan? chladni?ka Siemens KG39VVI31S coolEfficiency sa v?aka svojej n?zkej spotrebe nach?dza v efekt?vnej energetickej triede A ++. Jej celkov? objem je 342 litrov. Dvere chladni?ky s? opatren? antiFingerPrint povrchom, v?aka ktor?mu bude chladni?ka vyzera? st?le ?isto a bez odtla?kov prstov. Ovl?danie chladni?ky je jednoduch? pomocou elektronick?ho ovl?dania s LED ukazovate?mi. Z?ves dver? je umiestnen? vpravo, ale mo?no ho vymeni?. S??as?ou chladni?ky je 1 x z?sobn?k na...
532.03
350$ 270$
350$ 270$