BOSCH KCE 40 AR 40
BOSCH KCE 40 AR 40
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Bosch
Energetick? trieda A+++ Kombinovan? chladni?ka Bosch KCE 40AR40 sa v?aka svojej n?zkej spotrebe nach?dza v najefekt?vnej?ej energetickej triede A +++. Jej celkov? objem je 302 litrov. Chladni?ka u? na prv? poh?ad zaujme svojou ?ervenou farbou a obl?mi hranami. Ovl?danie chladni?ky je jednoduch? pomocou elektronick?ho ovl?dania. Regul?cia teploty pre chladiacu a mraziacu ?as? je oddelen?. K dispoz?cii je tie? funkcia Holiday. Ak zabudnete dovrie? dvere, chladni?ka v?s automaticky upozorn? zvukov?m...
1563.2
350$ 270$
350$ 270$