BEKO CSA 365K30W
BEKO CSA 365K30W
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Beko
Energetick? trieda A++ Kombinovan? chladni?ka BEKO CSA 365 K30W sa v?aka svojej n?zkej spotrebe nach?dza v ?spornej energetickej triede A ++. Chladiaci priestor Jej objem je 233 litrov a svoje potraviny m??ete ulo?i? na sklenen? police. Nech?ba tu ani z?suvka na ovocie a zeleninu, praktick? dr?iak na f?a?e a nieko?ko priehradiek vo dver?ch. LED osvetlenie zaist? lep?? preh?ad. Chladni?ka je vybaven? automatick?m odmrazovan?m. Priestorn? mrazni?ka V mrazni?ke s objemom 113 litrov sa nach?dzaj? 3 z?suvky....
359.00
350$ 270$
350$ 270$