BEKO CNA 340 ED0X
BEKO CNA 340 ED0X
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Beko
Energetick? trieda A++ Kombinovan? chladni?ka BEKO CNA 340 ED0X s akt?vnym modr?m svetlom a ioniz?torom udr?? va?e potraviny e?te dlh?ie ?erstv?. V?aka svojej n?zkej spotrebe sa nach?dza v energetickej triede A++. Chladiaca ?as? je osvetlen? ?sporn?m LED svetlom, ktor? sa nezahrieva a rozpty?uje pr?jemn? svetlo po celom priestore. Chladiaci priestor s nulovou z?nou Jej objem ?in? 198 litrov a vn?torn? priestor je rozdelen? pomocou sklenen?ch pol?c. ?alej sa vo vn?tri nach?dza nulov? z?na s objemom 25...
384.17
350$ 270$
350$ 270$