BEKO CNA 365 ED2ZX
BEKO CNA 365 ED2ZX
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Beko
Energetick? trieda A++ Kombinovan? chladni?ka BEKO CNA 365 ED2ZX s akt?vnym modr?m svetlom, ioniz?torom a v?robn?kom ?adu Twist & Serve, udr?? va?e potraviny e?te dlh?ie ?erstv?. V?aka svojej n?zkej spotrebe sa nach?dza v energetickej triede A++. Chladiaci priestor s nulovou z?nou Jej objem ?in? 219 litrov a vn?torn? priestor je rozdelen? pomocou sklenen?ch pol?c. ?alej sa vo vn?tri nach?dza nulov? z?na s objemom 25 litrov, ktor? je ide?lna na skladovanie ovocia, zeleniny ?i in?ch potrav?n. V?aka...
619.00
350$ 270$
350$ 270$