Beko CSA 340 K30W
Beko CSA 340 K30W
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Beko
Energetick? trieda A++ Kombinovan? chladni?ka BEKO CSA 340 K30W s antibakteri?lnym tesnen?m a nulovou z?nou udr?ia va?e potraviny e?te dlh?ie ?erstv?. V?aka svojej n?zkej spotrebe sa nach?dza v energetickej triede A ++. Chladiaci priestor s nulovou z?nou Jej objem je 209 litrov a vn?torn? priestor je rozdelen? pomocou sklenen?ch pol?c. ?alej sa vo vn?tri nach?dza nulov? z?na , ktor? je ide?lna pre skladovanie ovocia, zeleniny ?i in?ch potrav?n. Chladni?ka je vybaven? automatick?m odmrazovan?m. Mrazni?ka...
315.42
350$ 270$
350$ 270$