Siemens KG39NXI47, NoFrost
Siemens KG39NXI47, NoFrost
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Siemens
St?la teplota Kombinovan? chladni?ka Siemens KG39NXI47 v nerezovom preveden? m? dvierka vybaven? ochrannou vrstvou AntiFingerPrint, ktor? zabr?ni vytvoreniu odtla?kov prstov na povrchu. Spotrebi? sa m??e pochv?li? nie jednou modernou technol?giou, ktor? sa postar? o va?e potraviny. Technol?gia FreshSense chr?ni chladni?ku pred v?kyvmi tepla. Pomocou inteligentn?ch senzorov automaticky reaguje pri zmene teploty tak, aby kl?ma vn?tri spotrebi?a zostala bez zmien. Chladni?ka sa rad? do skupiny spotrebi?ov s...
848.90
350$ 270$
350$ 270$