Siemens KG39NAI35, NoFrost
Siemens KG39NAI35, NoFrost
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Siemens
St?la teplota Kombinovan? chladni?ka Siemens KG39NAI35 v nerezovom preveden? m? dvierka vybaven? ochrannou vrstvou AntiFingerPrint, ktor? zabr?ni vytvoreniu odtla?kov prstov na povrchu. Spotrebi? sa m??e pochv?li? nie jednou modernou technol?giou, ktor? sa postar? o va?e potraviny. Technol?gia FreshSense chr?ni chladni?ku pred v?kyvmi tepla. Pomocou inteligentn?ch senzorov automaticky reaguje pri zmene teploty tak, aby kl?ma vn?tri spotrebi?a zostala bez zmien. Chladni?ka s objemom 279 l poskytuje...
774.10
350$ 270$
350$ 270$