Gorenje RK 4181 AW
Gorenje RK 4181 AW
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Gorenje
Energetick? t??da A+ Kombinovan? chladni?ka Gorenje RK418AW pon?ka ve?a priestoru na ulo?enie v?etk?ch potrav?n a uchov? ich dlh?ie ?erstv?. Jej celkov? objem je 284 litrov (223 l / 61 l) a v?aka svojej n?zkej spotrebe patr? do energetickej triedy A+ V?dy ?erstv? potraviny Chladiaci priestor s objemom 232 litrov je rozdelen? pomocou 4 sklenen?ch pol?c, z ktor?ch 2 s? v?suvn? a 1 je v?suvn? deliteln?. ?alej sa vo vn?tri nach?dza dr?iak na f?a?e, polica na f?a?e s pevn?m krytom a 2 z?suvky na ovocie a...
326.56
350$ 270$
350$ 270$