Gorenje NRS 85728 X
Gorenje NRS 85728 X
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Gorenje
Kombinovan? chladni?ka Gorenje NRS 85728 X Prajete si ?t?lov? chladni?ku s dostato?ne ve?k?m ?lo?n?m priestorom? Ak ?no, tak kombinovan? chladni?ka Gorenje NRS 85728 X je spr?vna vo?ba. Dod? va?ej kuchyni modern? design a z?rove? zvl?dne uschova? ve?k? mno?stvo potrav?n. LED osvetlenie V?aka LED osvetleniu budete m?c? bez probl?mu nav?tevova? svoju chladni?ku aj vo ve?ern?ch hodin?ch. Naviac je svetlo ve?mi ?etrn? a ?ivotnos? je a? trikr?t dlh?ia. Twist ?adomat vn?tri mrazni?ky Chladni?ka Gorenje NRS...
854.71
350$ 270$
350$ 270$