Gorenje ORB152R
Gorenje ORB152R
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: Gorenje
Technol?gia IonAir Chladni?ka Gorenje ORB152R sa m??e pochv?li? v?razn?m retro dizajnom v ?ervenom preveden?. Ve?kou prednos?ou je technol?gia IonAir, ktor? zais?uje pr?rodn? prostredie t?m, ?e neust?le dod?va z?porne nabit? i?ny do priestoru chladni?ky. Technol?gia IonAir ni?? v???inu bakt?ri? vo vn?tri spotrebi?a, odstra?uje z?pachy a tie? zais?uje optim?lnu ?rove? vlhkosti. V?sledkom bude dlh?ia ?erstvos? a trvanlivos? va?ich potrav?n. Rovnomern? cirkul?cia Nov? kon?trukcia ventil?tora prispieva k...
636.70
350$ 270$
350$ 270$