Gorenje ORB152X-L
Gorenje ORB152X-L
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: Gorenje
Chladni?ka Gorenje ORB152X-L Prajete si o?ivi? svojou kuchy?u, ale z?rove? potrebujete v?kon?ho pomocn?ka pri skladovan? potrav?n? Ak ?no, tak je chladni?ka zna?ky Gorenje ORB152X-L spr?vna vo?ba. V?aka ?peci?lnemu retro designu bude m?dnym doplnkom ka?dej dom?cnosti. V pr?pade v?padku elektriny zvl?dne udr?a? st?lu teplotu po dobu 17 hod?n. Ovl?danie je mechanick? a o osvetlenie sa postar? LED p?s na boku spotrebi?a. Otv?ranie je prisp?soben? na prav? stranu. MultiBox Priestor Multibox zais?uje...
624.96
350$ 270$
350$ 270$