LG GBB59SWJZS
LG GBB59SWJZS
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: LG
Optim?lne riadenie teploty Kombinovan? chladni?ka LG GBB59SWJZS je vybaven? revolu?n?m invertorov?m line?rnym kompresorom, s ktor?m u?etr?te a? 32% energie. Jeho prednos?ou je dlh? ?ivotnos? a schopnos? riadenia teploty tak, aby potraviny vydr?ali ?o najdlh?ie ?erstv?. Chladni?ka v bielom preveden? so zapusten?m madlom pon?ka nad?asov? design, ktor? vynikne v ka?dej kuchyni. Spotrebi? je vybaven? antibakteri?lnym tesnen?m a alarmom otvoren?ch dver?. Medzi nad?tandardn? funkcie patr? vn?torn? LED displej...
543.57
350$ 270$
350$ 270$