Samsung RH56J69187F
Samsung RH56J69187F
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Samsung
Energetick? trieda A++ S chladni?kou Samsung Food Showcase RH56J69187F S?ria RH6900JC budete ma? v?dy svoje ob??ben? potraviny na dosah ruky. Jej celkov? objem je 555 litrov a v?aka svojej n?zkej spotrebe patr? do energetickej triedy A ++, ??m ?etr? nielen ?ivotn? prostredie, ale aj va?e v?davky. No frost Chladni?ka zaujme nielen svoj?m designom, ale aj svojimi funkciami a technol?giami, medzi ktor? patr? napr?klad NoFrost br?niaca tvorbe n?mrazy, Food Showcase pre preh?adnej?ie skladovanie potrav?n ?i...
1489.0
350$ 270$
350$ 270$