Bosch KSW 36 PI30
Bosch KSW 36 PI30
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: Bosch
Integrovan? z?sobn?k na vodu Chladni?ka Bosch KSW36PI30 predstavuje modern? design s nad?tandardn?m vybaven?m. Nerezov? povrch je opatren? AntiFingerPrint, ktor? sa postar? o st?le dokonale ?ist? povrch bez odtla?kov prstov. Na predn?ch dver?ch chladni?ky je zabudovan? v?dajn?k vody a dostato?ne ve?k? madlo pre komfortn? otv?ranie dver?. Chladni?ka vynik? ve?mi tich?m chodom s iba 39 dB hluku a n?zkou spotrebou. M??e sa tak radi? do skupiny spotrebi?ov s energetickou triedou A ++. ?o znamen? menej...
914.41
350$ 270$
350$ 270$