Siemens KA90DAI30
Siemens KA90DAI30
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Siemens
Dotykov? displej Kombinovan? chladni?ka Siemens KA90DAI30 predstavuje modern? design americkej kombin?cie side by side. Povrch dver? je opatren? ?peci?lnou vrstvou AntiFingerPrint, ktor? chr?ni spotrebi? pred ne?iad?cimi odtla?kami prstov. Na dver?ch je umiestnen? zabudovate?n? displej s v?dajn?kom vody a ?adu. Komfortn? otv?ranie zais?uj? ve?k? madl? a v pr?pade nedovret?ch dver? v?s upozorn? akustick? sign?l. Chladni?ka sa m??e pochv?li? energetickou triedou A ++. Super chladenie a mrazenie Funkcia...
1485.5
350$ 270$
350$ 270$