Siemens KA90DVI30
Siemens KA90DVI30
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Siemens
Americk? chladni?ka Siemens KA90DVI30 Prajete si priestrann?, v?konn? a hlavne elegantn? chladni?ku, ktor? dod? va?ej kuchyni modern? design? Ak ?no, tak je Americk? chladni?ka Siemens KA90DVI30 najlep?ia vo?ba. Nielen, ?e zvl?dne poja? ve?k? z?soby jedla, navy?e bude v?aka nej v?? domov vyzera? ?t?lovo. Technol?gia NoFrost Technol?gia NoFrost zabra?uje tvorbe ?adu a n?mrazy v chladni?ke. Nielen, ?e v?aka tomu bud? va?e potraviny dlh?ie ?erstv?, ale navy?e u? nebudete musie? str?ca? ?as zd?hav?m...
1372.9
350$ 270$
350$ 270$