Hern? kreslo E-Blue COBRA, modr?
Hern? kreslo E-Blue COBRA, modr?
Darky
Vyrobca: eBlue
Doprajete si na ceste k v??azstvu to najlep?ie hern? vybavenie! Profesion?lne hern? kreslo Cobra s dokonale ergonomick?m dizajnom prin??a u??vate?om ??asn? pohodlie a s??asne dokonal? oporu pre ka?d? ?as? tela - chrbtica, bedr?, krk, ramen? i nohy. Spolo?nos? E-Blue bola zalo?en? v roku 1999 skupinou nad?en?ch hr??ov po??ta?ov?ch hier a videohier a u? od prvopo?iatku sa s?stred? na potreby ?pi?kov?ch s??a?n?ch hr??ov. Spolupracuje s najv????mi kapacitami v danom odbore, a presne vie, ?o pri dlhom seden?...
199.00
350$ 270$
350$ 270$