LG GTB 574PZHM
LG GTB 574PZHM
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: LG
Kombinovan? chladni?ka LG GTB 574PZHM Kombinovan? chladni?ka LG GTB 574PZHM sa v?aka svojmu ?t?lov?mu prevedeniu stane p?chou ka?dej modernej kuchyne. Nemus?te sa ani b?? , ?e by bola jej kapacita mal?. P??i sa objemom 323/115 litrov. Tesnenie dver? je chr?nen? antibakteri?lnou ochranou a vn?torn? priestor je vybaven? pohlcova?om pachu, ktor? zais?uje svie?i vzduch vo vn?tri spotrebi?a. Total NoFrost Chladni?ky LG nie je nutn?, v?aka technol?gii No frost, ktor? zabra?uje vytv?raniu n?mrazy, odmrazova?....
725.36
350$ 270$
350$ 270$