BEKO RCNA 365 E31W
BEKO RCNA 365 E31W
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Beko
Energetick? trieda A++ Kombinovan? chladni?ka BEKO RCNA 365 E31W v bielom preveden? s NeoFrost technol?giou a LED osvetlen?m udr?? va?e potraviny e?te dlh?ie ?erstv?. V?aka svojej n?zkej spotrebe sa nach?dza v energetickej triede A++. Chladiaca ?as? je osvetlen? ?sporn?m LED svetlom, ktor? sa nezahrieva a rozpty?uje pr?jemn? svetlo po celom priestore. Chladiaci priestor s dr?iakom flia? Vn?torn? priestor s objemom 219 litrov jrozdelen? pomocou sklenen?ch pol?c. ?alej sa vo vn?tri nach?dza nerezov? dr?iak...
469.00
350$ 270$
350$ 270$