BEKO  RSSA290M21W
BEKO RSSA290M21W
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: Beko
Energetick? trieda A+ Monoklimatick? chladni?ka Beko RSSA 290 M21W v bielom preveden? s vn?torn?m LED osvetlen?m a antibakteri?lnou ?pravou tesnenia udr?ia va?e potraviny e?te dlh?ie ?erstv?. V?aka svojej n?zkej spotrebe patr? do energetickej triedy A +. Chladni?ka je 151 cm vysok? a jej objem je 286 litrov. Vn?torn? priestor je rozdelen? pomocou sklenen?ch pol?c. ?alej sa vo vn?tri nach?dza praktick? z?suvka na ovocie a zeleninu. Chladni?ka je vybaven? automatick?m odmrazovan?m. Manipul?cia bez ?a?kost?...
269.00
350$ 270$
350$ 270$