Samsung RB33J3030SA
Samsung RB33J3030SA
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Samsung
Kombinovan? chladni?ka Samsung RB33J3030SA Kombinovan? chladni?ka Samsung RB33J3030SA sa p??i skvel?mi funkciami pre uchov?vanie potrav?n, pohodlnou manipul?ciou s nimi a pr?jemnou prev?dzkou. V?aka modern?m poli?k?m, ktor?ch ve?kos? si sami zvol?te a m??ete ich aj vysun??, vyu?ijete vn?torn? priestor na 100 %. Navy?e jej celkov? objem ?in? 330 l, tak?e sa skvele hod? aj pre v???ie rodiny. Okrem funkci? a ve?k?ho objemu v?s zaujme aj svojim modern?m dizajnom, ktor? zaru??, ?e sa z nej stane ?t?lov?...
459.00
350$ 270$
350$ 270$