Indesit LI8 S2 X
Indesit LI8 S2 X
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Indesit
Energetick? trieda A++ Vo?ne stojaca kombinovan? chladni?ka Indesit LI8 S2 X v nerezovom preveden? sa v?aka svojej n?zkej spotrebe nach?dza v energetickej triede A++. Jej celkov? objem je 339 litrov. V?etko ?ahko nastav?te pomocou mechanick?ho ovl?dania. Chladni?ka umo??uje oto?enie otv?ranie dver? a jej rozmery s? 189 x 60 x 66 cm. Superchladenie Chladiaci priestor s objemom 228 litrov je rozdelen? pomocou 4 pol?c z bezpe?nostn?ho skla. ?alej sa tu nach?dza z?suvka na ovocie a zeleninu a praktick?...
322.48
350$ 270$
350$ 270$