Hotpoint XH9 T3Z XOJZV
Hotpoint XH9 T3Z XOJZV
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: HOTPOINT
?erstv? potraviny a? 14 dn? Kombinovan? chladni?ka Hotpoint XH9 T3Z XOJZV je sou??st? nov? ?ady kombinovan?ch chladni?ek Hotpoint, kter? udr?? potraviny ?erstv? a sv??? a? 14 dn?. ?ada sofistikovan?ch technologi? v?m umo??uje si p?izp?sobit vnit?n? prostor dle va?ich po?adavk?. Nerezov?mu designu spot?ebi?e dominuje p?ehledn? digit?ln? displej na vn?j?? stran? dve??. Chladni?ka s kapacitou 264 l je vybavena LED osv?tlen?m, kter? je ?sporn?, nab?z? dlouhou ?ivotnost a p??jemn? neoslniv? sv?tlo. V...
849.00
350$ 270$
350$ 270$