Indesit LI8 FF2 W
Indesit LI8 FF2 W
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Indesit
Kombinovan? chladni?ka Indesit LI8 FF2 W Prajete si, aby va?e potraviny vydr?ali ?o najdlh?ie ?erstv? a chutn?? Ak ?no, tak im mus?te poskytn?? ide?lne podmienky, ktor? zachovaj? ich chu? aj v??ivov? hodnotu a o toto v?etko sa postar? kombinovan? chladni?ka Indesit LI8 FF2 W. Navy?e si ju ur?ite zamilujete aj pre jej modern? dizajn. Flexi use box Jedn? sa o unik?tnu z?suvku, v ktorej sa udr?uje st?la teplota (cca 5°C) a z?le?? na v?s, kam ju umiestnite. V horn?ch priestoroch sa zlep?uje termodynamick?...
347.26
350$ 270$
350$ 270$