Bosch KDV 29VW30
Bosch KDV 29VW30
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Bosch
Low frost Kombinovan? ledni?ka Bosch KDV29VW30 v b?l?m proveden? s funkc? superchlazen? a dynamick?m chlazen?m zajist? bezpe?n? a efektivn? uchov?n? v?ech potravin. To v?e v energetick? t??d? A++. Chladic? ??st s objemem 194 l je vybavena 4 policemi z bezpe?nostn?ho skla a p?ihr?dkou Crisper box na zeleninu a ovoce. Pro ulo?en? lahv? je vhodn? nerezov? dr??k. O t?m?? bez?dr?bov? provoz se star? technologie Low frost, kter? v?m u?et?? mnoho pr?ce, proto?e v?znamn?m zp?sobem sni?uje tvorbu ledu. Chlad?c? a...
386.26
350$ 270$
350$ 270$