Amica KGC 15446 E
Amica KGC 15446 E
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Amica
Kombinovan? chladni?ka KGC 15446 E Kombinovan? chladni?ka KGC 15446 E v?s zaujme ji? na prvn? pohled a to d?ky stylov?mu chromov?mu proveden?, kter? dod? osobit? vzhled ka?d? kuchyni. Ale i p?es to, to nejd?le?it?j?? najdete uvnit?. Ledni?ka zvl?dne udr?et potraviny ?erstv? a chutn? po dlouhou dobu. ?lo?n? prostor je chyt?e ?e?en? = 160 litr?, d?ky ?emu? v n?m v?dy najdete pot?ebn? m?sto. Skl?d? se z 3 polic, 3 p?ihr?dek ve dve??ch a 1 ?upl?ku, kter? je speci?ln? ur?en? pro ovoce a zeleninu. V horn?...
270.64
350$ 270$
350$ 270$